location ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa

Agencja
CELNA

Każdorazowy przywóz czy wywóz towarów za granicę wymaga uregulowania szeregu formalności, jak na przykład przygotowanie dokumentacji czy odprawa celna. W przypadku transportu ładunków poza granice kraju warto, w celu dopełnienia koniecznych procedur, skorzystać z usług profesjonalnej agencji celnej.

Tego typu jednostki skutecznie pośredniczą pomiędzy międzynarodowymi firmami przewozowymi a podmiotami gospodarczymi oraz administracyjno-celnymi poszczególnych krajów.

Firma RGW Express świadczy kompleksowe usługi transportowe, w których skład wchodzi również dopełnienie formalności celnych, gdyż RGW Express to profesjonalne przedsiębiorstwo oraz licencjonowana agencja celna posiadająca certyfikat AEO (Authorised Economic Operator).

Agencja celna

Jakie usługi świadczy?


Ma ona za zadanie pośredniczenie pomiędzy Urzędem Celnym, a podmiotami realizującymi przesył ładunków. Biuro agencji celnej przeprowadza wszystkie procedury konieczne do transgranicznego transportu dóbr zgodnie z prawem. Korzystając z usług takiego podmiotu masz pewność, że każda formalność wykonana jest z należytą precyzją i dokładnością.

Agencja celna zajmuje się przygotowaniem dokumentacji towarów, w tym pism dotyczących deklaracji podatków i ceł oraz zgłoszeń celnych. Nasi specjaliści z biura celnego prowadzą celny magazyn czasowego składowania, a więc kartoteki, księgi magazynowe i rozliczenia. Placówka zajmuje się także uiszczaniem należności celnych, sprawdzaniem i obliczaniem kwot wywozowych i przewozowych oraz wykonywaniem zgłoszeń celnych.

Powierzając swoje dobra wykwalifikowanym specjalistom oferującym usługi celne możesz również liczyć na to, że każdy proces będzie należycie przeprowadzony. Logistyka oraz przeładunek towarów związany z importem, eksportem czy tranzytem powierzone naszej wykwalifikowanej jednostce realizowane są profesjonalnie i całodobowo.

Przesyłki przechodzą wszystkie kontrole pomyślnie, jeżeli są właściwie oznaczone oraz uzyskają konieczne certyfikaty. Wykwalifikowane agencje celne dbają o interesy swoich klientów realizując rzetelnie każde działanie związane ze spedycją. Nasza agencja celna w Warszawie zapewnia także fachowe doradztwo.

Zobacz także

Fracht LOTNICZY

Bezpieczeństwo oraz szybki czas realizacji na dużych odległościach.

Transport lotniczy

Fracht DROGOWY

Błyskawiczne przygotowanie procesu wysyłki.

Transport drogowy

Fracht MORSKI

Przesyłanie ładunków o dużych gabarytach.

Transport morski

Krytyczne przesyłki EKSPRESOWE

Transport ładunków specjalnych – nietrwałych, wartościowych w ekspresowym czasie.

Przesyłki ekspresowe
close