location ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa
Transport drobnicowy – co warto o nim wiedzieć?

Transport drobnicowy – co warto o nim wiedzieć?

Transport drobnicowy należy do najczęściej spotykanych i najtańszych w branży TSL. W skrócie określany jest z języka angielskiego jako LCL – less than container load w przypadku przewozu ładunków morskich, z w transporcie drogowym LTL – less than truckload i PL – partial load.

Tzw. drobnica jako przedmiot przewozu stanowi wszelkiego rodzaju towar przetworzony lub wyroby gotowe, które przemieszczane są w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych. Potocznie rzecz ujmując, są to różnego rodzaju pakunki o niewielkich gabarytach, małej objętości, transportowane z punktu A do B na różnych dystansach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Muszą mieć stałą formę zewnętrzną i nie mogę podlegać podziałowi przy przeładunku.

Ładunki drobnicowe można dodatkowo podzielić na dwa typy:

  1. 1. Z opakowaniem – w pudełkach, kartonach, butelkach, wiaderkach, workach itp.
  2. 2. Bez opakowania.

Jakie są główne cechy drobnicy?

  • Niewielka masa ładunkowa poszczególnych paczek.
  • Możliwość połączenia kilku do kilkudziesięciu paczek w jedną jednostkę pakunkową – łączenie w jeden pakunek zbiorczy.
  • Różne kształty i opakowania.
  • Duża liczba rozproszonych nadawców i odbiorców.

Co nie może zostać nadane transportem drobnicowym?

Nie każdą przesyłkę będziemy mogli nadać transportem drobnicowym. Niemożliwe jest wysłanie żywych roślin i zwierząt, a także żywności. Ładunki niebezpieczne, jak broń, materiały wybuchowe, ze względu na specyfikę także nie mogą zostać nadane drobnicą. Warto pamiętać także o tym, że nie nadamy w ten sposób wartościowych wyrobów jubilerskich i papierów wartościowych.

Na czym polega transport drobnicowy?

Mimo dużej popularności tego typu transportu, nie należy on do najłatwiejszych w organizacji. Jest dużo bardziej skomplikowany od przewozu cało-pojazdowych. Spedytor musi wykazać się bardzo dobrą umiejętnością organizowania przestrzeni ładunkowej i planowania całego procesu. Samo załadowanie wymaga dobrego zagospodarowania przestrzenią ładunkową i odpowiedniego umieszczenia pakunków w zależności od wagi i kolejności rozładunku. Ładunki zbiorcze tworzy się poprzez np. stropowanie polegające na związaniu kilku sztuk ładunków, pakietyzację tj. łączenie opakowań w pakiety lub większe paczki, paletyzację, czyli umieszczanie ładunków na palecie oraz konteneryzację, czyli umieszczanie w kontenerze. Transport drobnicowy polega na skonsolidowaniu tego typu ładunków od różnych nadawców w jednym punkcie nadania lub w różnych miejscach na trasie. Proces będzie różnił się w zależności od skali usługi, czy jest wykonywana na poziomie krajowym, międzynarodowym, czy międzykontynentalnym.

Na co narażony jest ładunek w transporcie drobnicowym?

Drobnica jest dużo bardziej narażona na uszkodzenia w trakcie transportu w porównaniu do przesyłek pełno-pojazdowych czy pełno-kontenerowych. Wymaga więcej czasu i pracy w procesie załadunku i wyładunku, stąd najczęściej podlega jednostkowaniu tzn. łączeniu w poszczególne jednostki ładunkowe z kilku do kilkudziesięciu paczek.

Przesyłki drobnicowe narażone są w głównej mierze na uszkodzenia mechaniczne, związane z wzajemnym oddziaływaniem na siebie różnych paczek, ale także w związku z nieprawidłowym traktowaniem przez magazynierów czy kurierów, przez co uszkodzeniu lub zniszczeniu może ulec zarówno opakowanie, jak i zawartość. Niewielkie paczki narażone są bardziej na czynniki atmosferyczne, wysoką temperaturę, ostre promieniowanie słoneczne, deszcz, w przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia i opakowania, czynniki te są w stanie zniszczyć towar. Złe zabezpieczenie pakunku może spowodować dostanie się do środka szkodliwych drobnoustrojów lub szkodników. Odpowiednie zabezpieczenie ładunku bardzo mocno wpływa na jego bezpieczeństwo, ale też ułatwia realizację procesów w trakcie transportu, załadunku i wyładunku.

Co wpływa na cenę transportu drobnicowego?

Zasadniczy wpływ na cenę mają waga i rozmiar przesyłki, dystans, na którym ma zostać przetransportowana oraz rodzaj usługi. Droższe będą przesyłki realizowane ekspresowo. Ostateczna wycena będzie zależeć także od typu przesyłki. Delikatne towary będą wiązały się z kosztami wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, czy użycia dodatkowych narzędzi podczas ładowania i rozładunku. Cena zależeć będzie też od usług celnych dla przesyłek międzynarodowych. Koszt transportu drobnicowego zależny jest w pełni od tego, co rzeczywiście przewozimy. Efektywne rozwiązania i odpowiednia organizacja sprawiają, że dla wielu przedsiębiorców jest to najtańszy i najbardziej optymalny sposób na transport przesyłek.

close